NAH-consulent - 1639

Elke dag zo fijn mogelijk. Dat is wat ons drijft bij BrabantZorg. We ondersteunen cliënten bij het verbeteren of zo veel mogelijk behouden van hun eigen leven. Dat doen we samen met de mensen zelf en hun naasten. We kijken wat iemand nog zelf kan en voegen daar onze deskundigheid en aandacht aan toe. Bij BrabantZorg bieden we elke dag vanuit 35 locaties ondersteuning, welzijn, zorg en wonen op maat aan zo’n 6.000 cliënten in de regio Oss, Uden, Meierijstad en Den Bosch. Samen met collega’s en vrijwilligers ga jij hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Functieomschrijving

 • Geeft zowel advies, instructie en voorlichting als begeleiding, ondersteuning of training aan cliënt en cliëntsysteem.
 • Doet huisbezoeken.
 • Vervult een coördinerende rol met betrekking tot cliënten met niet aangeboren hersenletsel.
 • Volgt de cliënt vanuit ziekenhuisopname of revalidatietraject naar huis of volgt de cliënt in andere voorkomende situaties.
 • Draagt, indien nodig, zorg voor adequate toe geleiding van cliënten naar andere disciplines intern en/of extern.
 • Heeft ontwikkel- en scholingsfunctie binnen het expertisecentrum (Brabantzorg) met betrekking tot kwaliteitsverbetering en productontwikkeling ten aanzien van de cliënten binnen de ketenzorg.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot kwaliteit en producten op de daarvoor geëigende plaats.
 • Werkt nauw samen met de collega NAH-consulent, vervangen elkaar bij afwezigheid en geven vanuit een gezamenlijk kader invulling aan de NAH-zorg.
 • Ontwikkelt en geeft cursussen aan cliënten en naasten.
 • Onderhoudt en ontwikkelt sociale hulpverlenersnetwerk ten behoeve van cliënt(systeem).
 • Stemt behandelplannen af met behandelaars.
 • Draagt zorg voor verslaglegging van de consulten en behandelplannen alsmede voor voorbereiding en deelname MDO van de somatische dagbehandeling (NAH-groep).

Wij vragen

Naast een enthousiast team aan NAH consulenten waar je bij gaat horen en ketenbreed werken, willen we graag dat je voldoet aan:

 • Diploma HBO-V verpleegkundige is vereist.
 • In bezit van basiscursus NAH en/of vervolgcursus NAH is zeer gewenst.
 • Recente en ruime praktijkervaring.
 • Registratie in het kader van de wet BIG.
 • Flexibiliteit in inzetbaarheid.
 • Zelfstandigheid, deskundigheid, klantvriendelijkheid, tact en enthousiasme.
 • Stressbestendig, rustig en praktisch ingesteld.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • In bezit van rijbewijs en beschikking over een auto.

Daarnaast vragen wij van iedere medewerker voldoende digitale vaardigheden om goed met een computer, tablet of smartphone om te kunnen gaan.

Veiligheid en vertrouwen tussen zorgverlener en cliënten zijn belangrijke voorwaarden om het werk goed te kunnen doen. In het kader van de Wet WKKGZ vragen wij nieuwe medewerkers in een functie met direct cliëntencontact om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden op de datum van indiensttreding. Daarnaast is een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

Wij bieden

Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor bepaalde tijd, voor de duur van een jaar.

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De functie is ingedeeld in FWG 50 (minimaal € 2.468, maximaal € 3.582 bruto per maand, op basis van 36 uur per week). De vakantietoeslag bedraagt 8% en de eindejaarsuitkering 7,4%.

Uitgebreid pakket meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (b.v. fietsenplan), goedkoop sporten, korting bij diverse verzekeringen en een ruim aanbod voor cursus- en opleidingsmogelijkheden.

Inlichtingen/Contactpersoon

De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 6 augustus.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met:

NAH Consulent - 1639